Windows Internet Explorer 20090308.140743

Windows Internet Explorer 20090308.140743

Microsoft – 55,4MB – Freeware – Windows
ra khỏi 951 phiếu
Internet Explorer 8 bao gồm nhiều cải tiến hiệu suất đóng góp cho một trang web nhanh hơn, phản ứng nhanh hơn duyệt kinh nghiệm trong các lĩnh vực quan trọng nhất. Internet Explorer 8 bắt đầu một cách nhanh chóng, tải trang nhanh và ngay lập tức được bạn bắt đầu vào những gì bạn muốn làm gì tiếp theo với một trang tab mới mạnh mẽ. Ngoài ra, động cơ kịch bản trong Internet Explorer 8 là nhanh hơn đáng kể hơn trong phiên bản trước, giảm thiểu thời gian tải cho các trang web dựa trên JavaScript hoặc Asynchronous JavaScript và XML (AJAX).
Internet Explorer 8 giúp bảo vệ bạn chống lại vô ý cài đặt phần mềm độc hại hoặc phần mềm độc hại mà có thể thỏa hiệp dữ liệu, sự riêng tư và danh tính của bạn trong khi cũng làm hư hỏng máy tính và dữ liệu có giá trị, với bộ lọc SmartScreen mới.

Tổng quan

Windows Internet Explorer là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 11.278 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Windows Internet Explorer là 20090308.140743, phát hành vào ngày 11/08/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/09/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 8.0.6001.18702, được sử dụng bởi 95 % trong tất cả các cài đặt.

Windows Internet Explorer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 55,4MB.

Người sử dụng của Windows Internet Explorer đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Windows Internet Explorer!

Cài đặt

người sử dụng 11.278 UpdateStar có Windows Internet Explorer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản